Патріотичне виховання

Нормативні документи

Досвід роботи педагогів

АНОТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ДОСВІДІВ РОБОТИ ПЕДАГОГІВ З НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ ТЕМАТИКИ

Катеруша Л.Г. І прадіди в струнах бандури живуть ( Методичні матеріали до розділу «Усна народна творчість», 8 клас)- Бровари.-2013.- 64с.

Кузьменко В.І. Дискусійно-діалогічне розмірковування при розв’язанні морально-етичних та історичних проблем. /Кузьменко В.І. – Бровари, 2014 – 25 с.

Маєвський О. І. Від захоплення – до становлення особистості : практико-орієнтований проект / О. І. Маєвський ; упорядник Гажала О. А. – Бровари, 2014. – 41 с.

Прихожай С.В. Використання етнопедагогіки на уроках у початкових класах: розробки уроків/С.В.Прихожай. – Бровари, 2014.-85с.

Прихожай С.В. Формування національної свідомості молодших школярів у системі виховної роботи: розробки виховних заходів./С.В.Прихожай. – Бровари, 2014. – 59с .

Селіцька С. І. Виховання національно свідомої особистості на уроках історії та в позакласній роботі. /Селіцька С.І. – Бровари, 2014 – 50 с.

Тоцька Т.П. Рід, родина, Україна: Патріотичне виховання дошкільників за творами В.Сухомлинського / Тетяна Тоцька. – К.: Шк. світ, 2011. – 128 с.

Шумовська Л.В. Програма гуртка Народного вокального ансамблю «Калинка». – Бровари, 2012. – 45 с.

Якуша Н. М. Методика та технологія проведення майстер-класів і прак­тич­них занять гуртків декоративно-вжиткового мистецтва : методичний по­сіб­ник / Н. М. Якуша, О. О. Колесник, С. Г. Зінченко. – Бровари, 2014 – 40.

Переглянути анотований список
З текстами досвідів роботи можна ознайомитися в бібліотеці НМЦ.

Pin It