Структура

Відділ загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти:

 • управління загальною середньою освітою;
 • патронаж та контроль за дотриманням здобування загальної середньої освіти у вищих навчальних закладах, розташованих в освітньому просторі міста;
 • контроль за організацією харчування;
 • контроль за випускною документацією;
 • контроль за обліком дітей та підлітків шкільного віку;
 • контроль за роботою з питань охорони праці;
 • оздоровлення дітей;
 • контроль за атестацією закладів освіти та їх ліцензуванням.

Миронець Ірина Миколаївна – начальник відділу, телефон: (04594) 5-14- 82

Пашко Леся Павлівна – головний спеціаліст, телефон: (04594) 5-14- 82
Мельниченко Катерина Володимирівна головний спеціаліст, (04594) 5- 40- 67

Відділ дошкільних, позашкільних закладів, виховної роботи:

 • управління позашкільними установами;
 • управління дошкільними навчальними закладами;
 • контроль за виховною роботою та соціально-психологічною службою у загальноосвітніх та позашкільних установах;
 • контроль за фізкультурно-оздоровчою роботою у загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти міста;
 • контроль за роботою з питань охорони праці.

Туник Ірина Андріївна – начальник відділу, телефон: (045-94) 6-17-00

Листопад Світлана Анатоліївна– головний спеціаліст

Відділ організаційно-кадрової роботи, ліцензування та атестації:

 • контроль за дотриманням законодавства про працю в закладах овіти;
 • забезпечення кадрами закладів освіти;
 • прийом та звільнення педагогічних працівників;
 • ведення звітно-облікової документації та підготовка статистичних звітів
 • підготовка документів педпрацівників для нагороджень та заохочень;
 • котроль за атестацією закладів освіти та їх ліцензуванням;
 • контроль за атестацією педагогічних працівників;
 • контроль за веденням кадрової документації в закладах освіти.

Мартинюк Анна Петрівна – начальник відділу, телефон: (04594) 7-23-82

Бобошко Ірина Григорівна – головний спеціаліст, телефон: (04594) 7-23-82

 • Науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти;
 • Трасформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів міста;
 • Інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;
 • Консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук;
 • Координація діяльності методичних кабінетів навчальних закладів, шкільних методичних об’єднань;
 • Моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, стану психічного і фізичного розвитку дітей;
 • Патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних, і надання їм науково-методичної допомоги;
 • Вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам;
 • Організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом керівних кадрів закладів освіти міста.

Федоренко Лариса Олексіївна – завідувач  науково-методичним центром , т. 5-14-80

Господарча група:

 • Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;
 • Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;
 • Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

Бухгалтерія:

 • Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів;
 • Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;
 • Контролює створення та аналізує використання у загально¬освітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.
Pin It