Структура

Відділ загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти:

– контроль за додержання вимог законів України та інших нормативно-правових актів у галузі освіти, обов’язкового виконання державних стандартів   освіти закладами загальної середньої освіти, виконання навчальних планів, програм, рівня і обсягу необхідного державного мінімуму освіти;

– визначення потреби в закладах освіти, заснованих на комунальній формі власності, та розроблення пропозицій щодо розвитку й удосконалення мережі закладів загальної середньої освіти Броварської міської територіальної громади;

– створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях;

– розробка установчих документів закладів загальної середньої освіти відповідно чинного законодавства.

Литовченко Віта Петрівна – начальник відділу, телефон: (04594) 5-14- 82

Пашко Леся Павлівна – головний спеціаліст, телефон: (04594) 5-14- 82

 

Відділ дошкільних, позашкільних закладів та виховної роботи:

  • реалізація державної політики з питань дошкільної, позашкільної освіти та виховної роботи в закладах загальної середньої освіти;
  • здійснення аналітичної та організаційної роботи з питань дошкільної, позашкільної освіти та виховної роботи в закладах загальної середньої освіти;
  • сприяння розвитку системи дошкільної, позашкільної освіти та виховної роботи з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
  • забезпечення прогнозування, вдосконалення і розвитку мережі закладів дошкільної та позашкільної освіти відповідно до освітніх запитів населення;
  • моніторинг статутної діяльності закладів дошкільної та позашкільної освіти комунальної форми власності;
  • створення умов для реалізації гарантованого законодавством України права дитини на здобуття дошкільної та позашкільної освіти.

Туник Ірина Андріївна – начальник відділу, телефон: (045-94) 6-17-00

Листопад Світлана Анатоліївна– головний спеціаліст, телефон: (045-94) 6-17-00

 

Відділ організаційно-кадрової роботи, ліцензування та атестації:

– реалізація державної політики з питань кадрової роботи в Управлінні освіти і науки,  закладах та установах освіти міста;

– здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

– задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання, забезпечення результативної та стабільної діяльності органів місцевого самоврядування, закладів та установ освіти міста, зниження плинності кадрів;

– прогнозування розвитку персоналу, заохочення   осіб до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання;

 

  • організація роботи щодо атестації керівних та педагогічних працівників закладів та установ освіти.

Пісьменюк Наталія Леонідівна– начальник, телефон: (045-94) 6-11-15

Турченюк Альона Миколаївна – головний спеціаліст, телефон: (045-94) 6-19-08

 

Господарча група:

  • зміцнення матеріально-технічної бази Управління освіти і науки, закладів та установ освіти;
  • контроль за забезпеченням закладів та установ освіти навчально-наочними посібниками, навчальним обладнанням, інструментами, господарським та канцелярським обладнанням, меблями, інвентарем, комп’ютерною технікою, ремонтними і будівельними матеріалами, здійснення належного контролю за їх економним та раціональним використанням;
  • контроль за експлуатацією та ремонтом будівель, об’єктів, опалювальних систем, систем водопостачання, котелень, систем електропостачання, які знаходяться на балансі закладів та установ освіти, підпорядкованих Управлінню освіти і науки.

Лемпіцький Валерій Анатолійович, начальник, телефон: (045-94) 7-23-79

Бухгалтерія:

– ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Управління освіти і науки та підпорядкованих йому установ і закладів освіти;

– контроль за наявністю та рухом майна, використанням фінансових і  матеріальних (нематеріальних) ресурсів;

– запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення  і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

– здійснення методичного супроводу та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності в закладах та установах освіти, які підпорядковані Управлінню освіти і науки та мають власні бухгалтерські служби;

– нарахування заробітної плати працівникам Управління освіти і науки та підпорядкованим закладам та установам освіти, які обслуговуються Централізованою бухгалтерією.

Ошкало Наталія Леонідівна, головний бухгалтер, телефон: (045-94) 6-11-42

Pin It