Методичний порадник: організація та зміст освітнього процесу у 2015/2016 н.р.

Напередодні нового навчального року Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» підготував низку видань, одне з яких – «Методичний порадник: організація та зміст освітнього процесу у 2015/2016 навчальному році» (за заг. ред. І.Г. Осадчого).

Редакційна колегія та укладачі інформаційно-методичного збірника  врахували досвід підготовки видання в попередні роки, запити і численні звернення освітян щодо організації навчально-виховного процесу, матеріали моніторингових досліджень з питань післядипломної освіти, різних напрямів освітньої діяльності, опрацювали нормативні документи, детально вивчили можливості використання Інтернет-ресурсів.

Структура збірника поєднує 8 розділів, а саме:

Розділ І. Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах.

Розділ ІІ. Організація та зміст навчально-виховного процесу у школі І ступеня.

Розділ ІІІ. Вивчення навчальних пред­метів у загально­освіт­ніх навчаль­них закладах ІІ-ІІІ ступенів.

Розділ ІV. Організація профорієнтаційної роботи.

Розділ V. Психологічний супровід на­вчаль­но-виховного процесу.

Розділ VІ. Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Розділ VIІ. Позашкіль­на освіта.

Розділ VІІІ. Виховна робота.

У структурі кожного розділу представлено методичні рекомендації щодо організації та зміс­ту освітньої діяльності або вивчення навчального предмета, а також перелік навчальних програм, реко­мен­дованих МОН України, для реалізації варіа­тивної складової навчальних планів у 2015/2016 навчальному році.

Повний текст збірника в електронному варіанті

 

Pin It

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *