ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Броварської гімназії імені С.І.Олійника Броварської міської ради Київської області

 

Управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Броварської гімназії ім.С.І.Олійника Броварської міської ради Київської області, що знаходиться за адресою м. Бровари, вул. Москаленка Сергія 3-А.

Кваліфікаційні вимоги до  керівника закладу освіти: 

Громадянство України, вища освіта не нижче ступеня магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Умови оплати праці:

Посадовий оклад, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями, надбавки та доплати відповідно до постанови №373 від 23.03.2011, постанови №78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.  

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

Для участі в конкурсі потрібно подати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних;
 • автобіографію та/або резюме із фотокарткою (за вибором претендента);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної – діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • копію військового квитка;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.
 • перспективний план розвитку Броварської гімназії ім. С.І.Олійника Броварської міської ради Київської області.

Можна подати інші документи, які підтверджуватимуть професійні та/або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Документи претендентів приймаються протягом 30 календарних днів від дати оприлюднення оголошення з 05.11.2019 до 04.12.2019 включно.

Дата, місце та етапи (складові) проведення конкурсного відбору

Подання документів здійснюється до управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області  за адресою:

м. Бровари, вул. Гагаріна, 18, кабінет 412.

 

Конкурс складається з таких етапів:

 • прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
 • перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
 • ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
 • проведення конкурсного відбору;
 • визначення переможця конкурсу;
 • оприлюднення результатів конкурсу.

Початок конкурсного відбору – 05.11.2019. Загальна тривалість конкурсного відбору становить не більше 2 місяців з дня його оголошення.

Про дату проведення конкурсного відбору буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я, побатькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору

Мартинюк Анна Петрівна, начальник відділу організаційно-кадрової роботи, ліцензування та атестації, телефон для довідок (045-94) 7-23-82, електронна пошта brovarukadry@ukr.net.

І етап – перевірка знання законодавства

Із загального переліку питань обирається  25 тестових питань. Кожне питання  передбачає варіанти відповіді, один з яких є правильним. У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно розв’язаним.

Для визначення результатів письмового тестування використовується така система: за кожну правильну відповідь виставляється 1 бал. Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник набрав пороговий рівень балів (50 %+1).

Кандидати, які за результатами тестування не набрали пороговий рівень балів (50 %+1) вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу.

 1. Які нормативно-правові документи регулюють діяльність системи освіти.
 2. Як Закон України «Про освіту» визначає поняття «ліцей»?
 3. Розкрийте суть поняття «освітня кваліфікація».
 4. Що таке інклюзивна освіта?
 5. Відповідно до Закону України «Про освіту», з якою метою потрібно забезпечувати на веб-сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності – на веб-сайтах засновників) відкритий доступ до інформації та документів закладу освіти?
 6. Назвіть органи управління у сфері освіти.
 7. На яких засадах педагогіки працює «Нова українська школа»?
 8. Що необхідно розуміти під  «гуманізацією освіти»?
 9. Які спрямування у навчанні може обрати старшокласник у рамках профільної освіти?
 10. Які контрольні функції зникли відповідно до Закону України «Про освіту»?
 11. З якого часу здобуття профільної середньої освіти усіма здобувачами освіти становитиме три роки ?
 12. Що  таке «ефективність управління закладом освіти»?
 13. Як Закон України «Про освіту» визначає поняття «гімназія»?
 14. Які повноваження педагогічної ради?
 15. Які органи самоврядування можуть діяти у закладі освіти?
 16. Розкрийте суть поняття Державного стандарту загальної середньої освіти.
 17. Скільки ключових компетентностей затверджено новим Державним стандартом початкової освіти?
 18. Хто може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти?
 19. Хто контролюватиме якість освіти за Законом України «Про освіту»?
 20. На підставі яких документів проводиться зарахування учнів до першого класу закладу загальної середньої освіти?
 21. Які законодавчі акти України регулюють фінансово-господарську діяльність в закладах загальної середньої освіти?
 22. Якими основними рисами повинен володіти такий тип керівника як «лідер»?
 23. Законом України «Про освіту» вводиться поняття «академічна доброчесність», наводяться види його порушень. Що з цього списку НЕ згадується в переліку таких порушень ?
 24. У  якому законодавчому документі прописано державні гарантії педагогічним та науково-педагогічним працівникам?
 25. Що таке інформальна освіта?
 26. Які структурні компоненти містить освітня програма відповідно до Закону України «Про освіту»?
 27. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
 28. Назвіть типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про освіту».
 29. Хто затверджує розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти?
 30. У чому полягає кадрова автономія школи?
 31. Назвіть учасників освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти.
 32. На який період розрахована Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?
 33. Які три рівні освіти має повна загальна середня освіта відповідно до Закону України «Про освіту»?
 34. Який механізм розроблення та затвердження Стандартів освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
 35. Назвіть колегіальний орган управління в закладі освіти.
 36. Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачені «Новою українською школою»?
 37. Які підходи до мови освіти передбачає Закон України «Про освіту»?
 38. Що таке державна підсумкова атестація відповідно до Закону України «Про освіту»?
 39. Ким розподіляється варіативний складник Базового навчального плану?
 40. Який із запропонованих варіантів НЕ відноситься до Базового навчального плану початкової освіти «Нової української школи»?
 41. У чому полягають функціональні обов’язки директора школи відповідно до Закону України «Про освіту»?
 42. У якому державному або комунальному закладі освіти особа має право здобувати початкову та базову середню освіту?
 43. Хто затверджує штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів?
 44. Який чинник є визначальним для формування сприятливого соціально-психологічного клімату в закладі освіти?
 45. За яких умов організовується інклюзивне навчання у закладі освіти?
 46. Згідно Закону України «Про освіту», що визначають Державні стандарти загальної середньої освіти?
 47. Що є вищим колегіальним органом громадського cамоврядування  закладу загальної середньої освіти?
 48. Що НЕ є основною ознакою булінгу?
 49. Назвіть фази запровадження «Нової української школи».
 50. Що є в основі педагогіки партнерства «Нової української школи»?
 51. Які є види автономії закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
 52. Яка роль учителя в «Новій українській школі»?
 53. Скільки рівнів визначає Національна рамка кваліфікацій?
 54. За чиєю ініціативною створюються органи громадського самоврядування закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
 55. Які обов’язкові складові Єдиної державної електронної бази з питань освіти?

 

ІІ етап – вирішення ситуаційного завдання

 

Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання виставляються такі бали:

2 бали – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів – кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали 0 балів вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

Зразок ситуаційного завдання

Делегація від батьків другокласників звернулась до директора школи з проханням перевести у інший клас учня, який порушує дисципліну, обзиває дітей. Мотивуючи  свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров’я своїх дітей. Поводяться категорично, обіцяють звернутися до органів управління освітою, міської влади. Які дії директора школи?

 

ІІІ етап –  презентація перспективного плану розвитку закладу освіти

Кожен кандидат публічно та відкрито презентує державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти. Виступ повинен тривати не більше 10-15 хвилин.

Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується така система:

2  бали виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти;

1 бал виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти;

0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти.

Кандидати, які під час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали середній бал 0,5 або нижче вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

 

Про дату, місце та час проведення письмового тестування на знання законодавства України у сфері освіти буде повідомлено пізніше.

 

Наказ № 446 від 21.11.2019 “Про затвердження складу конкурсної комісії з відбору кандидатур на заміщення вакантної посади директора Броварської гімназії ім. С.І. Олійника Броварської міської ради”

Наказ № 465 від 29.11.2019 “Про внесення змін до наказу від 21.11.2019 №446 “Про затвердження складу конкурсної комісії з відбору кандидатур на заміщення вакантної посади директора Броварської гімназії ім.С.І.Олійника Броварської міської ради”

Інформація про претендентів

Протокол №01 засідання конкурсної комісії

Протокол №02 засідання конкурсної комісії

Pin It

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.